Entré vid Kungsträdgården

Målningarna i en entréhall som vetter ut mot Kungsträdgården är gjorda vid 1800-talets slut.

Före konserveringen i oktober 2017 hade färgskiktet spruckit upp i en mängd små skålformade flagor och ytan var grå av smuts. Vid konserveringen limmades de lösa färgflagorna fast samtidigt som de planades ut så att ytan åter blev slät.

Färgen hade spruckit upp i en mängd skålformade flagor
Färgen hade spruckit upp i en mängd skålformade flagor
På nedre delen av bilden har den lösa färgen återfästs
På nedre delen av bilden har den lösa färgen återfästs
Taket under rengöring från en grå smutshinna
Taket under rengöring från en grå smutshinna