Slaget vid Svensksund

En stor sjöbataljmålning som föreställer Slaget vid Svensksund och målades av CJ Svenson 1883 konserverades under april 2016. Duken hade fått en reva med färgbortfall vilken åtgärdades genom hoplimning av revans avbrutan trådändar. Lagningen i duken följdes av kittning och retusch för att ersätta förlorad grundering och färgskikt. En bit av ramens dekor hade försvunnit och den saknade biten rekonstruerades i gips som förgylldes slutligen patinerades för att passa in med omgivande ytor.