Konservering av polykrom skulptur och andra bemålade föremål samt inredning

Vi utför konservering av polykrom träskulptur och andra bemålade föremål samt skulpturer av gips. Konservering av måleri på kyrkliga inventarier och inredningar utgör en stor del av verksamheten och vi har arbetat i ett stort antal kyrkor. Åtgärderna skiftar beroende på objektets skador och de kan t ex innebära återfästning av flagande färg och förgyllning, rengöring och mögelsanering, återlimning av lösa trädetaljer samt retuschering av störande färgbortfall.