Konsultation om klimat och förvaring samt annan förebyggande konservering

Mögel i kyrkor har blivit ett allt större problem de senaste åren och det kan bryta ned material och hos människor som vistas i miljöerna kan det påverka känsliga luftvägar. Vi kan göra mögelprover som analyseras och ge råd om det inomhusklimat och ljusförhållanden som är mest gynnsamma för bevarandet av konstföremål.