Ateljéarbeten

Ett par slitna porträtt

Maj 2011
Ett par stora porträtt, målade på 1800-talet, hade sedan länge legat på en vind. Där hade de blivit mycket smutsiga, färgen spjälkade och i dukarna f…
Läs mer

Tavlor av William Blair Bruce

Januari 2014
Konstnären William Blair Bruce (1856-1906) var född i Canada. I Paris träffade han den svenska skulptören Carolina Benedicks-Bruce som kom att bli ha…
Läs mer

Rekonstruktion av en fana

Mars 2014
En ny fana tillverkas som ersättning till en som skadats i en brand. På ett nytt sidentyg kopieras den gamla fanans mönster i färg och bokstäverna me…
Läs mer

Ryttarporträtt

November 2014
Ett stort porträtt föreställande Gustav Horn till häst konserverades i november 2014. Tavlan är målad under 1600-talets andra hälft av D K Ehrenstrah…
Läs mer

Porträtt med blinderad fernissa

December 2015
Porträttet, en olja på duk, var målad av Sophie Adlersparre 1848. Fernissan som täcker ytan hade av blinderats, dvs i den hade det bildats mikrospri…
Läs mer

Lantmarskalkporträtt på Riddarhuset

Februari 2017
I Lantmarskalksalen på Riddarhuset i Stockholm är väggarna täckta av fyrtio stycken porträtt föreställande Lantmarskalker. Porträtten är gjorda i olj…
Läs mer