Färgundersökningar

Företaget utför färgundersökningar genom friläggande av färgtrappor och mikroskopiska analyser. Färgundersökningar görs främst i historiska interiörer och trapphus för dokumentation, som kan ligga som grund för friläggningar eller ommålningar.