Skadeinventeringar och åtgärdsprogram

På uppdrag av kyrkoförsamlingar utför vi skadebesiktningar och sammanställer åtgärdsprogram med kostnadsberäkning för konserveringstillstånd, bidragsansökningar och som kan fungera som anbudsunderlag.

Vi utför också tillståndsbesiktningar av konst eller inventarier inför utlån till utställningar. I samband med magasinering och utställningar kan vi ordna med packning, transport och montering av konstföremål.