Vård- och underhållsplaner

Pictor målerikonservering har gjort skadeinventeringar av inventarier och inredning för vård- och underhållsplaner för ett stort antal kyrkor, främst inom Uppsala stift.